En fantastisk utbildningshelg med Tim Abbott i Stockholm genomförd

Helgens tema har varit att studera skillnader i energier och fördjupa kunskaperna inom detta område för våra elever. Även skillnader i energi mellan healing och olika former av mediumskap.20160904 Ariom Students
Lärare denna gång har varit Tim Abbott, som vi normalt har på våra avancerade kurser. Tim har visat sin förmåga även inom grundutbildning och stretchat vår utbildningsgrupp vägen framåt. Var och en har lyfts framåt utifrån sin egen utgångspunkt och fått personlig vägledning framåt i sitt mediumskap. Mycket kunskap på en enda helg, trötta i huvudet, men alla påtalade de var fantastiskt nöjda med helgen 🙂