GDPR

Ariom hemsida använder wordpress och låter applikationer som Google, Akismet m.fl. tillämpa begränsade uppkopplings- och användaruppgifter i syfte att förbättra för sökmotorer hitta våra sidor och samtidigt skydda oss mot oönskad spam i form av kommentarer och försök till kontomissbruk. Registrerade användare på denna hemsida, kan själva via sin inloggning kontrollera och uppdatera de uppgifter som är kopplade till sitt konto.

Ariom Akademin sparar uppgifter på deltagare, elever och funktionärer i syfte att dokumentera utbildningsresultat, kunna kontakta och marknadsföra olika arrangemang. Dessa uppgifter är lagrade på separat hårddisk och är separerade från åtkomst via internet. Genom att kontakta Ariom’s kansli kan dessa uppgifter redovisas och uppdateras individuellt.