VIKTIGT! angående kurser och utbildningar 2018

Vi tackar alla våra elever och lärare för förtroendet att nyttja kursverksamhet hos oss med under den tiden fram till nu.
På grund av sjukdom kommer vi inte hålla några kurser resterande tid 2018. Därefter får vi se när och hur vi går tillväga med att återuppta verksamheten.

Vi har gott samarbetet med företaget TS-Fellowship, som vi utformat våra utbildningar tillsammans med. De är kvalitetssäkrade under brittiskt utbildningsväsende, och erbjuder på så sätt utbildningar med yrkeskvalificerande status.
Martin & Stephanie Colclought driver detta företag, och vi kan genom vår erfarenhet tillsammans därför varmt rekommendera dem för fortsatta studier under året. Martin är även verksam som lärare på Arthur Findley College.
För mer information om deras företag med utbildningar, kurser med mera, når ni Martin via epost: martin@ariom.guide eller via mobil: +44 7789 992673

Vårt förlag Frifararen kommer fortsatt hållas igång med produktion och försäljning av våra och andras böcker. För närvarande kommer vi arbeta med att översätta Martin Colcloughs böcker  Simply Mediumship och Simply Transmediumship till svenska för utgivning. Vi hoppas även kunna bistå med utgivning av meditationer och inre resor på svenska framöver.

God fortsättning på din andliga och personliga utveckling!

Hälsningar
//AnnCatrin & Anders

Vårt kansli kommer fortsättningsvis att hålla öppet som vanligt vardagar 10-18, tel. 0769 – 48 22 27, epost:kontakt@ariom.guide

Det kan komma hållas kurser, arrangerade av personer med tidigare kopplingar till Ariom, såsom lärare och elever. Något vi tycker är goda initiativ, men vi vill informera att dessa drivs helt utanför Ariom’s verksamhet och omfattas inte av vårt företags kvalitetssäkring. Detta även om Ariom’s olika forum tillåtits tillämpas för dess marknadsföring. Här hänvisar till respektive arrangör att svara för relaterade detaljer.