Dags att gå vidare …

Ariom behöver utvecklas vidare och ett mångårigt samarbete med Moira Hawkins har nu avslutas! Hennes stöd och kontakter för uppstarten av vårt utbildningscenter har varit av stor betydelse. För Ariom har stor vikt lagts på kvalitetssäkrade utbildningar med en god etik för alla inblandade. När nu betonar och införlivar detta ytterligare i vår verksamhet, behöver … Läs merDags att gå vidare …

Bra jobbat!

Bra jobbat till Eva, Marika och Ritva för ett fantastiskt bra utfört arbete i helgen. Nu har vi i Ariom med stolthet överlämnat välförtjänta Intyg/Certifikat år 2 i Mediumskap till dessa kvinnor. Vi ser med glädje fram emot ett år tillsammans med er, mot Yrkesutövande Medium Diplomering.  Mediumutbildning nivå 2 Innehåll och övningar i 8 … Läs merBra jobbat!